Ad Valvas
Datum Aan Betreft
21-10-2014 Laatstejaars studenten met interesse in studie, onderzoek of taalcursus in buitenland CV-beurzen
21-10-2014 final year students interested in study, research or a language course abroad CV Grants
20-10-2014 alle studenten biomedische wetenschappen afwezigheid studieadviseur Hilde Swinkels
20-10-2014 students biomedical sciences absence academic advisor Hilde Swinkels
20-10-2014 studenten die onderzoeksstage op gebied van kankeronderzoek tussen 1 nov 2013 en 31 oktober 2014 hebben afgerond Nijbakker-Morra Stichting: congres beurs
20-10-2014 studens who have finished their research in cancer between Nov 1st 2013 en Oct 31st 2014 Nijbakker-Morra foundation: congres scholarship
20-10-2014 Masterstudenten geneeskunde Aangepast beoordelingsformulier keuze coschappen
20-10-2014 Alle Studenten Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde Legitimatie tijdens toetsen
20-10-2014 Deelnemers bloktoetsen BMW en GNK d.d. 24 oktober 2014 Gebruik rekenmachines tijdens bloktoetsen BMW en GNK d.d. 24.10.2014
20-10-2014 Masterstudenten geneeskunde Afwezigheid studieadviseur mw. N. Meijers
17-10-2014 Studenten GNK, BMW en MMD Soeterbeeck Programma
16-10-2014 all researchers and research students biotech business idea
15-10-2014 students interested in study/internship abroad International officer absent from Oct 31st until Nov 17th
15-10-2014 Alle studenten GNK en BMW Blokboeken periode 3 nu beschikbaar
10-10-2014 Studenten Verpleegstage Communicatie omtrent stage
10-10-2014 Coassistenten in de cogroepen 159 t/m 177 Farmacotherapie college op 10 december
10-10-2014 Deelnemers bloktoets 5MPV1 Medisch Professionele Vorming 1: Arts en Patiënt d.d. 26-09-2014 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel bloktoets 5MPV1 Medisch Professionele Vorming 1: Arts en Patiënt d.d. 26-09-2014
10-10-2014 Deelnemers bloktoets 5MPV4 Arts en Zorg d.d. 10 oktober 2014 Antwoordsleutel bloktoets 5MPV4 Arts en Zorg d.d. 10 oktober 2014
10-10-2014 Masterstudenten Geneeskunde Afwezigheid Studieadviseur Master Geneeskunde
09-10-2014 Studenten geneeskunde jaar 3 Voorlichtingsmarkt Keuzeonderwijs 5 november 2014
09-10-2014 Bachelor Studenten Geneeskunde Vervallen inloopspreekuur studieadviseur geneeskunde
07-10-2014 Alle 5e jaars studenten tandheelkunde blokboek Beeldvormende technieken beschikbaar
07-10-2014 Studenten in 5MPV2, Medisch Professionele Vorming 2: Arts en Context - periode 3 Indeling hepatitis B vaccinatie nu raadpleegbaar
06-10-2014 Bachelor- en masterstudenten Biomedische Wetenschappen, master studenten Tandheelkunde Deadline aanmelden voor premaster geneeskunde
06-10-2014 Deelnemers bloktoets 5O209 Zenuwstelsel d.d. 26 september 2014 GEWIJZIGDE Antwoordsleutel bloktoets 5O209 Zenuwstelsel d.d. 26 september 2014
06-10-2014 Studenten GNK, BMW, MMD en THK Gewetenschap.
01-10-2014 Students interested in studying in the USA ISEP presentation October 30th
26-09-2014 Deelnemers bloktoets 5OMZ1 Pathofysiologie d.d. 26 september 2014 Antwoordsleutel bloktoets 5OMZ1 Pathofysiologie d.d. 26 september 2014
26-09-2014 Alle THK studenten 4 e jaar blokboek Interne stage MKA 26-09-2014
25-09-2014 Alle studenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde Invulinstructie meerkeuze antwoordformulier blok- en herhaaltoetsen.
24-09-2014 Students Biomedical Sciences digital module guides BMS
24-09-2014 1e jaars studenten geneeskunde Indeling 5PKOV periode 3
23-09-2014 Alle 5e jaars studenten tandheelkunde nieuw blokboek 23-09 M2Ti1t Capita
20-09-2014 Bachelorstudenten geneeskunde jaar 1 BlokOverstijgend Onderwijs jaar 1
20-09-2014 Premasterstudenten geneeskunde Voortgangsgesprekken met docentmentor
17-09-2014 Studenten GNK, BMW, en MMD Soeterbeeck Programma
15-09-2014 Cogroep 159 TKD 1 & TKD 2
09-09-2014 Studenten Tandheelkunde 4 e jaar blokboek Parodontium 4
08-09-2014 alle studenten tandheelkunde en mondzorgkunde Het nieuwe printen
28-08-2014 Bachelorstudenten Geneeskunde Inloopsspreekuur Loes Vaessen, studieadviseur bachelor geneeskunde verplaatst
26-08-2014 4e jaars Studenten Tandheelkunde ( 1e master jaar) Blokboeken
26-08-2014 5e jaars studenten Tandheelkunde ( 2e Masterjaar) Blokboeken
26-08-2014 6e jaars Studenten tandheelkunde ( 3e Master jaar) blokboeken
22-08-2014 Master studenten geneeskunde Nieuwe studieadviseur masterfase geneeskunde m.i.v. 1 september 2014
18-08-2014 Cogroep 157 TKD 1 + 2
18-08-2014 Cogroep 158 TKD 1 + 2
14-08-2014 Deelnemers voorlopige verdeling coplaatsen juni 2014 Geen vrijgevallen plaatsen beschikbaar in eerdere cogroepen
14-08-2014 Alle studenten Tandheelkunde Nieuwe procedure aanmelding tentamens
11-08-2014 (aankomend) coassistenten eigen verantwoordelijkheid voor cijfers
23-06-2014 Alle studenten GNK en BMW Na-aanmelden onderwijs periode 1 t/m 5 studiejaar 1415
21-03-2014 Cogroep 153 TKD 1 + 2
18-02-2014 Studenten GNK, BMW, BMS en MMD Nieuwe regel tijdens toets
17-02-2014 Alle studenten van de medische faculteit Workshops Academisch Schrijven
14-02-2014 Studenten in de Masterfase Geneeskunde Episodeboek Onderzoeksstage
Hierboven worden berichten 1 t/m 54 van 54 actuele berichten weergegeven.
rss feed